Kierunki kształcenia

XIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego – jedyna w regionie klasa Mistrzostwa Sportowego o specjalności pływanie, taekwondo olimpijskie oraz jedyna w Polsce klasa Mistrzostwa Sportowego o specjalności strzelectwo. Uczniowie realizują,  oprócz  podstawy programowej kształcenia ogólnego, intensywne szkolenie sportowe pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej.
W naszej szkole, dzięki długoletniej tradycji w prowadzeniu klas sportowych, plan zajęć edukacyjnych i treningów pozwala na optymalne  połączenie nauki z treningiem. Uczniowie naszej szkoły odnoszą znaczące sukcesy w sporcie, wśród nich są zdobywcy medali na imprezach o zasięgu wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Ponadto wśród uczniów XIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego  są także osoby powołane do reprezentowaniu naszego kraju w Kadrze Narodowej.
Uczniowie szkoły oprócz wychowawców, nauczycieli i trenerów objęci są opieką psychologa i pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego;

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie rozpoczęli naukę w klasie o profilu społecznym. 

Klasa o profilu społecznym jest  adresowana do młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych, mającej zamiłowanie do nauki języka polskiego, języków obcych, historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie. Nauka w tej klasie otwiera uczniom drogę i możliwości podjęcia studiów wyższych na takich kierunkach jak: prawo, administracja, historia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, politologia, socjologia, kulturoznawstwo, teologia, bibliotekoznawstwo, psychologia, pedagogika, zarządzanie, administracja, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe.

Rozszerzonymi przedmiotami w klasie o profilu społecznym są wos, geografia, język angielski.

 

Powrót na początek strony