Harmonogram zebrań z rodzicami

W dniu 14.09.2023 r. o godzinie 17:30 odbędzie się wywiadówka profilaktyczna dla rodziców na temat "Jak zapobiegać uzależnieniom dzieci i młodzieży od nowych technologii". Czas trwania 1,5h (w tym prelekcja dla wszystkich rodziców oraz konsultacje indywidualne dla chętnych rodziców). Rodziców chętnych do wzięcia udziału w „wywiadówce” prosimy o przesłanie informacji poprzez Dziennik Vulcan do wychowawcy klasy do dnia 12.09.2023 r.

Powrót na początek strony